eSports-joukkueen perustaminen

Monella itsekseen pelaavalla eSports-pelaajalla on jossain vaiheessa haave päästä pelaamaan joukkueessa, mutta voi hyvinkin olla, ettei omalla paikkakunnalla ole tarpeeksi alan harrastajia. Kiinnostuneita voi olla, mutta joskus pullonkaulaksi tulee tarpeeksi tehokkaat pelikoneet ja muut lisävarusteet. eSportsia voi toki pelata verkon välityksellä, mutta alan vakavatkin harrastajat ja ammattilaiset pelaavat mieluiten samassa tilassa muun joukkueen kanssa.

Yhdistyksen perustaminen voi olla vaihtoehto

Joukkueen perustaminen sinällään voi olla helppoa siinä vaiheessa, jos sopiva määrä harrastajia on saatu kiinnostumaan asiasta. Joukkue voi olla rennosti kokoontuva kaveriporukka, mutta jos aikoo päästä askelta pidemmälle, kannattaa miettiä yhdistyksen perustamista. Suomessa on sekä rekisteröimättömiä että rekisteröityjä yhdistyksiä, joista jälkimmäisten etu on siinä, että ne voivat helpommin hakea tukea toimintaansa.

Yhdistys voi olla aatteellinen yhdistys, joihin luetaan esimerkiksi kulttuuri-, sosiaali- ja hyväntekeväisyysyhdistykset sekä ajanviete-, urheilutoiminta- ja harrastusyhdistykset. eSports-yhdistys on varmasti lähimpänä urheilutoimintaa tai harrastustoimintaa, mutta yhdistystä perustettaessa kannattaa kuitenkin miettiä, voiko yhdistys järjestää samalla kulttuuritoimintaa.

Yhdistyksellä tulee olla minimissään kolme perustajaa ja perustajien tulee olla 15-vuotiaita tai vanhempia. Yhdistyksen perustamisesta laaditaan niin kutsuttu perustamiskirja, johon sisältyy yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen perustamisesta on säädetty myös oma yhdistyslaki, johon kannattaa tutustua etukäteen.

Avustusta ja tukea toimintaan

Oman paikkakunnan vapaa-ajan asioista vastaavalta tai vaikkapa nuorisotyöntekijältä kannattaa kysyä, mistä lautakunnasta voi hakea tukea eSports-toimintaan. Lautakuntia ovat esimerkiksi kulttuurilautakunta, nuorisolautakunta, liikuntalautakunta tai vapaa-ajan lautakunta.

Yhdistystoimintaan tarvitaan myös kirjanpitäjän ja tilintarkastajan. Aloittelevan eSports-yhdistyksen kannattaa alussa turvautua mahdollisiin sukulaisiin tai tuttaviin, jotka voivat tehdä tilintarkastuksen. Kirjanpito ei itsessään ole rakettitiedettä, mutta siihen kannattaa perehtyä kunnolla, ettei joudu mahdollisesti maksamaan takaisin virheellisesti tehdyn kirjanpidon vuoksi.

Yhdistyksellä on sellainenkin etu, että se voi hakea kunnalta tai kaupungilta tiloja toimintaansa varten. eSports-joukkueelle sopivien tilojen saaminen voi tosin olla haastavaa, sillä tiloissa tulisi säilyttää pelaamiseen tarvittavat tietokoneet. Tässä vaiheessa on tarpeen miettiä, voiko pelikoneita käyttää muutkin kuin joukkueen pelaajat.

Esimerkiksi nuorisotiloissa voi olla sopivia huoneita tällaiseen ja jos kunnan kanssa voi päästä sopimukseen tilojen käytöstä esimerkiksi vastapalveluksella. eSports-joukkue voi järjestää pelitoimintaa muillekin asiasta kiinnostuneille, jolloin pelikoneiden säilyttäminen tiloissa voi olla mahdollista.

Rahallista tukea lainoilla

Kuten aiemmin mainittiin, rahallista tukea yhdistyksen toimintaan voi hakea kunnalta, mutta lautakuntien säännöksissä voidaan määritellä, mihin rahat voidaan käyttää. Pelikoneisiin voi joutua hankkimaan lainaa, joten tässä voi tulla kyseessä esimerkiksi 18 vuotta täyttäneille sopiva kulutusluotto. Erilaisia lainoja voi etsiä esimerkiksi sivulta Loanscouter.com.

Myös tutulta pankilta voi hakea lainaa, mutta usein pankit vaativat takauksen lainoihin. Takaus voi olla henkilötakaus tai omaisuutta, jota harvemmin nuoremmilla hakijoilla on ehtinyt kertyä. Henkilötakauksessa takaajina voivat olla vaikka vanhemmat. Kulutusluotot ovat vakuudettomia lainoja, joten niihin ei tarvita erikseen takaajaa tai omaisuutta. Luottojen antajat vain tarkistavat lainan hakijan luottotiedot ja maksukyvyn.

eSports-joukkue kannattaa perustaa aluksi kuitenkin mahdollisesti ilman suurta rahallista panostusta, mutta kun toiminta alkaa muuttua vakinaisemmaksi ja porukkaan on löytyneet sitoutuneet pelaajat, voi siinä vaiheessa olla järkevää vaihtaa niin sanotusti isommalle vaihteelle.

Hyvällä suunnittelulla ja asioiden etukäteen tiedustelulla voi kuitenkin saada korvaamatonta tukea ja apua joukkueen toimintaan. Kuntien avustukset ja muu tuki voi olla sekä rahaa että toimintatilojen vuokraamista maksutta tai pikkurahalla. Yhdistykset voivat hakea myös rahallista tukea eri säätiöiltä, jotka ovat usein valtakunnallisia. Myös paikallisia säätiöitä on olemassa, joilta voi hakea paikalliseen toimintaan avustuksia.

Viimeisimmät artikkelit

Related Stories