Elektronisen urheilun valmentajista on pulaa

E-urheilun suosion kasvun ja lajin arvostuksen nousun myötä e-urheilun parissa on törmätty ongelmaan liittyen lajin valmentajien vähyyteen ja valmentajien koulutuksen puutteisiin. Suomen elektronisen urheilun liitto käynnisti puolitoistavuotisen hankkeen syksyllä 2018 tavoitteenaan standardisoida ja kehittää e-urheilun valmennustoimintaa Suomessa. Tärkeä osa-alue kehityshankkeessa oli myös elektronisen urheilun kiinnostuksen herättäminen ja sitä kautta valmennuksen yhteistyökumppaniverkoston kasvattaminen.

Itsenäinen kehittyminen e-urheilun parissa jopa ammattilaiseksi asti on mahdollista, mutta laadukas valmennus antaa paremmat edellytykset lahjakkaiden pelaajien huipulle nousuun. Samaan tapaan kuin kasinopelien parissa voi itsenäisesti pelata ja kehittyä esimerkiksi suomalaisella nettikasinolla nimeltä Nopeampi, voi e-urheilupelejä pelata vapaasti Internetissä ja kehittyä taitavaksi e-urheilijaksi. Tämä on kuitenkin pidempi ja kivisempi tie verrattuna ammattimaisen e-urheiluvalmennuksen avulla tapahtuvaan kehittymiseen.

E-urheilun valmennusrakenteen ja -verkoston yhtenäistäminen

Puolitoistavuotisen e-urheiluvalmennuksen kehityshankeen aikana Suomen elektronisen urheilun liitto kävi läpi e-urheilun valmennusrannetta ja sisältöä sekä käytännön toimintatapoja. Yhteistyössä urheiluopistoverkoston kanssa laadittiin kirjallinen toimintasuunnitelma ja ohjeistus e-urheilun valmennustoiminnan koulutuksen rakenteesta ja tarvittavista toimenpiteistä, jotta e-urheilun valmennus tapahtuisi tulevaisuudessa tavoitteellisesti ja laadukkaasti.

Yhtenä käytännön kehityskohteena oli yksittäisten pelien strategiavalmennuksen ohessa kehittää kilpapelaamiseen yleisesti sopivia valmennusmetodeja. Kokenut e-urheiluvalmentaja Otto Takala kertoo haastattelussa tarpeesta huomioida itse pelaamisen ohessa myös e-urheilijoiden henkisen ja fyysisen valmennuksen tärkeys. Hyvä fyysinen kunto edesauttaa merkittävästi pelaajan suoritusta ja ryhmädynaamiset valmennukset parantavat pelaajien joukkuepelikykyä, kertoo Takala.

Hankkeen tuloksena Suomessa on aloitettu yhtenäistä suunnitelmaa noudattava e-urheiluvalmentajien koulutus. Koulutusten toteuttajina toimivat hankeen aikana muodostetut yhteistyöorganisaatiot. Koulutusorganisaatiot kouluttavat valmentajia asteittain aloittelevista e-urheiluohjaajista aina ammattivalmentajiin asti. Tärkeimpiä saavutuksia on ollut koulutettavia paremmin motivoivan koulutuspolun rakentaminen, joka antaa e-urheiluvalmentajaksi haluavalle selvän suunnan valmentajana kehittymisessä.

Yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin

Valmennuksen kehittäminen tapahtui käytännön tasolla yhteistyössä urheiluopistojen ja -korkeakoulujen sekä puolustusvoimien urheilukoulun kanssa. Yhteistyösopimukset varmistavat koulutusorganisaatioiden verkoston toiminnan ja kehittämisen yhteisten raamien valossa. Valmennuskoulutusten sisältö on saatu yhtenäistettyä eri toimijoiden kesken, mikä mahdollistaa koulutuksiin osallistuville selkeän opintopolun hyödyntäen eri oppilaitosten tarjoamaa e-urheiluun sopivaa valmennuskoulutusta. Yhtenä hankkeen saavutuksena voidaan pitää puolustusvoimien kanssa tehtyä yhteistyöstä, jonka ansiosta puolustusvoimien urheilukoulu pystyy tarjoamaan laadukkaampaa valmennusta asepalvelusta suorittaville e-urheilijoille.

Haasteita yhteistyöhön on asettanut e-urheilun suhteellisen nuori ikä ja valmennuksen toimintamallien puuttuminen. Koulutettaville e-urheiluvalmentajille haasteita aiheuttaa ruohonjuuritason toiminnan hajanaisuus, joten e-urheilijoiden valmennukseen sopivia resursseja ei aina löydy helposti. E-urheilun valmennuksen mainostaminen on vähäistä ja tietoa valmennuksesta saatavista hyödyistä ei täysin ymmärretä ruohonjuuritasolla.

E-urheilijat eivät ole immuuneja kilpaurheilun negatiivisille ilmiöille. Ammattipelaaminen ei ole pelkkää hauskanpitoa, vaan päinvastoin. E-urheilijat kärsivät samalla tavalla fyysisistä vammoista ja henkisen rasituksen aiheuttamasta stressistä ja loppuunpalamisesta. Pelitutkijat ovat kertoneet e-urheilijoiden ongelmista, jotka ovat verrattavissa skeittauksen tai lumilautailun vastaaviin ongelmiin ennen kuin näistä lajeista tuli niin sanotusti hyväksyttyjä urheilulajeja. Tähän ongelmaan ovat kehityshankkeen valmennusyhteistyöt ja kehitystoimenpiteen tuoneet helpotusta. Yhteistyön ansiota suomalainen e-urheiluvalmentajien koulutuspolku on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Yhteenveto

Suomessa e-urheilun valmennuksen kehityksen parissa tehty työ on maailman huippuluokkaa. Vastaavaa urapolkua valmentajille ei löydy juuri mistään muualta maailmasta. Suomessa on kehitetty elektronisen urheilun valmennuksesta kiinnostuneille kehityspolku starttikurssista aina akateemiselle tasolle asti. Koulutuksen myötä valmentaja oppii analysoimaan lajia ja pelejä. Tämän pohjalta valmentaja pystyy kehittämään kilpapelaajien henkistä ja fyysistä kestävyyttä sekä yhteistyökykyjä kilpapelitiimissä.

E-urheilijat tarvitsevat laadukasta valmennusta siinä missä kuka tahansa muukin tosissaan lajiaan harjoitteleva urheilija. Suomessa e-urheiluvalmentajien koulutus on saatu laadukkaaksi ja e-urheiluvalmentajaksi voi ryhtyä opiskelemaan ilman mitään aiempaa valmennuskokemusta. E-urheilun valmentajaksi opiskeleva voi olla varma tarjottavan koulutuksen laadusta ja motivoituneiden valmentajien avulla Suomi tulee saamaan uusia huipputason kilpapelaajia e-urheilun piiriin.

Viimeisimmät artikkelit

Related Stories