DNA selvitti: Sosiaaliset pelit lasten ja nuorten suosikkeja puhelimella pelattaessa

Pelaamisen suosio jatkaa kasvuaan. Vaikka yksin pelaaminen on edelleen tyypillisin tapa pelata, pelaavat lapset ja nuoret myös huomattavan paljon toisten seurassa ja myös verkon yli.

DNA:n selvityksen*) mukaan lapset ja nuoret pelaavat tyypillisimmin yksin, mutta yli puolet pelaa myös yhdessä kavereiden kanssa samassa tilassa. Verkon yli kavereiden ja online-tuttujen kanssa pelaaminen yleistyy lapsen kasvaessa. Tämä käy ilmi DNA:n koululaistutkimuksesta, johon vastasi yli tuhat vanhempaa.

”Pelaaminen yhdistää lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia ja on tällä hetkellä meidän tapamme olla osa jotakin porukkaa. Teknisten taitojen ja kielitaidon karttuessa pelaajat siirtyvät verkkoon”, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatuksen suunnittelija Tommi Tossavainen avaa verkon yli pelaamista.

Tossavainen arvioi, että DNA:n selvityksessä näkyy pelaamisen suosion lisääntyminen, mikä on tämän hetken linjan mukaista. Tutkimuksen mukaan yli puolet (59 %) lapsista ja nuorista pelaa puhelimella päivittäin, ja tietokoneella, pelikonsolilla ja tabletilla pelaa päivittäin noin neljäsosa.

Pelaaminen aloitetaan selvityksen mukaan yleisimmin alle 5-vuotiaana. Tämän ikäisenä tabletilla ja pelikonsolilla pelaamisen on aloittanut noin kolmasosa, tietokoneella 28 % ja puhelimella 24 %. Päivittäin puhelimella pelaaminen yleistyy vasta 6-7 ikävuoden jälkeen. Vanhemmat näkevät pelaamisen lapsen kielitaitoa sekä havaitsemis- ja reaktiokykyä kehittävänä.

Kaksi kolmesta vanhemmasta seuraa pelien ikärajoituksia

DNA:n selvityksessä suosituimmiksi puhelimella pelattavista peleistä lasten ja nuorten keskuudessa vanhemmat vastasivat Pokémon GO:n ja Minecraftin. Ikäryhmien välillä ei ollut selviä eroja suosituimpien pelien pelaamisessa, vaan suositut kännykkäpelit kiinnostivat läpi ikäjakauman.

”Molemmat suosituimmat pelit ovat melko sosiaalisia pelejä. Esimerkiksi Pokémon GO:ta voi pelata yhdessä kavereiden kanssa ja lisäksi siinä voi kilpailullisesti vertailla omia saavutuksia kaverin saavutuksiin”, Tossavainen arvioi pelejä.

Tietokoneella lapset ja nuoret pelaavat selvityksen mukaan eniten strategia- ja taistelupelejä. Pelikonsolilla pelatessa näiden rinnalle nousevat myös auto- ja urheilupelit.

”Pelikulttuuri muuttuu todella nopeasti ja niin muuttuvat myös suosituimmat pelit. Tällä hetkellä kovimmassa nousussa on ollut selviytymispeli Fortnite. Pelikategorioita tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että tutkimuksessa vastaajina olleet vanhemmat saattavat luokitella pelejä eri tavalla kuin lapset ja nuoret”, Tossavainen muistuttaa.

Tutkimuksessa kysyttiin nimeltä vain rajattua määrää pelejä. Ryhmä ”muut erilaiset pelit” nousikin vastauksissa merkittävän suureksi sekä kännykkä- ja tablettipeleissä että tietokonepeleissä – tämä ei ole yllätys, sillä lapsille ja nuorille on tarjolla todella laaja kirjo pelejä.

DNA:n selvityksen mukaan vanhemmat suosittelisivat lapsille eniten pelattavaksi Minecraftia. Kaksi kolmesta vanhemmasta seuraa tarkasti pelien ikärajoituksia ja hyväksyy erikseen pelin lataamisen – tämä on sitä yleisempää, mitä nuorempi lapsi on kyseessä. Sen sijaan 14-16-vuotiaiden lasten vanhemmat eivät ole yhtä hyvin perillä lastensa peleistä – noin kolmasosa ei osaa sanoa, mitä pelejä perheen nuori pelaa.

*) Tutkimuksesta:
DNA:n koululaistutkimuksen 2018 tiedonkeruu toteutettiin Nepan online-paneeleissa viikkojen 22–24/2017 aikana. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää koululaisten puhelimen hankintaa, käyttötarkoituksia ja puhelimen käyttöön liittyviä ilmiöitä. Uutena tutkimuksessa kysyttiin vuonna 2018 tietokoneen käytöstä ja pelaamisesta. Lasten pelien pelaamista koskevan tiedonkeruun kohderyhmänä olivat 6–16-vuotiaiden lasten vanhemmat (n= 1032).

LIITE: Tutkimusraportti

Tietoa lasten ja nuorten puhelimien hankinnasta ja käytöstä: Puhelin on myös pienten koululaisten tärkeä yhteydenpitoväline (DNA:n lehdistötiedote 1.8.2018) https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=69054970

Viimeisimmät artikkelit

Related Stories