JAMK Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL) jäseneksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on hyväksytty Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) jäsenorganisaatioksi. Liiton jäsenyyttä on edeltänyt JAMKin johdonmukainen ja aktiivinen toiminta e-urheilun kehittämiseksi ja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. JAMK kartoittaa parhaillaan lajiin liittyviä osaamistarpeita osana koulutuksen suunnittelua.

SEUL perustelee jäsenyyttä sillä, että JAMK pyrkii toiminnallaan aktiivisesti kehittämään e-urheilun toimintaa Suomessa, luomaan mahdollisuuksia lajitutkimukseen ja tarjoamaan kentälle uutta osaamista. SEULin mukaan esimerkiksi JAMKin järjestämä e-urheilun kesäkoulu antaa nuorille hyvän mahdollisuuden tutustua lajiin.

JAMK on toinen ammattikorkeakoulu, joka on hyväksytty liiton jäsenorganisaatioksi. Aiemmin liiton jäseneksi on hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulu, joka on järjestänyt e-urheilun liiketoimintaan keskittyvää koulutusta vuodesta 2018 alkaen. Myös JAMKilla on suunnitelmissa e-urheiluun liittyvän koulutuksen monipuolinen ja monialainen tarjonta.

– E-urheiluun liittyy paitsi liiketoiminta, myös hyvinvointi ja valmennus, joissa voidaan tarkastella lajille tunnusomaisia piirteitä fyysisen ja psyykkisen valmentautumisen sekä toimintakyvyn ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta. Suomeksi sanottuna, miten varmistetaan henkinen ja fyysinen hyvinvointi lajissa, johon liittyy paljon istumista, mutta missä toisaalta vaaditaan nopeaa reagointi- ja paineensietokykyä sekä pikkutarkkaa lihasmotoriikkaa, muotoilee JAMKin projektiasiantuntija Tuomas Rauhansalo.

SEUL haluaa varmistaa, että e-urheiluun liittyviä opintosisältöjä ja opintokokonaisuuksia tuotetaan laadukkaasti koko Suomen laajuisesti. SEULin mukaan Suomessa mahdollisuudet kouluttautua e-urheilun pariin ovat vielä hyvin rajalliset, mutta vahvassa kasvussa. Liiton näkemyksen mukaan korkeakouluilla on e-urheilun osalta suuri rooli lajin ekosysteemin ja liiketoimintaprosessien tutkimuksen tuottamisessa, esimerkiksi opinnäytetöiden muodossa.

JAMKin ja SEULin yhteistyö alkaa e-urheiluun liittyviä osaamistarpeita kartoittavalla kyselyllä. Kyselyn avulla kerätään tietoa sekä e-urheiluun liittyvästä osaamisesta että sellaisesta osaamisesta, jota e-urheiluun liittyen kaivattaisiin. Kyselyn perusteella ryhdytään suunnittelemaan koulutuskokonaisuuksia.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: jamk.fi/esportskysely

Vastauksia kyselyyn toivotaan laajasti eri toimialoilta, urheiluorganisaatioilta ja jo e-urheilutoiminnassa olevilta toimijoilta sekä ko. alasta kiinnostuneilta, opiskelijoilta, pelaajilta ja harrastajilta.

SEUL on suomalaisen kilpapeliurheilun keskusjärjestö, jonka tehtävänä on kehittää ja tuoda esiin e-urheilua sekä jäsenistönsä toimintaa. Toiminta jakautuu e-urheilun kehittämiseen sekä edunvalvonta- ja viestintätyöhön. Liiton arvoja ovat avoimuus, yhtenäisyys ja vastuunkanto, missiona on toimia jäsenten ja suomalaisen e-urheilun harraste- ja ammattipelaajien edustajana ja valvoa heidän etujaan. Tavoitteena on tehdä lajia tunnetummaksi Suomessa sekä vaikuttaa kansainvälisesti e-urheilun kehitykseen.

Viimeisimmät artikkelit

Related Stories